Reklamný panel
Reklamný panel
 
Oznam OFZ PDF Vytlačiť Email

V zmysle čl.38 bod 3 Stanov OFZ, Výkonný výbor zvoláva volebnú Konferenciu OFZ.

Konferencia OFZ sa uskutoční dňa 18. novembra 2017 /sobota/

o 10,00 hod. v priestoroch reštaurácie Slanícka osada.

Žiadame všetkých riadnych členov OFZ / TJ, FK,F O /, aby nahlásili svojho

delegáta –(uviesť meno, priezvisko a e-mailovú adresu delegáta ) písomne

/e-mailom / na sekretariát OFZ najneskôr do 5. novembra 2017.

Návrhy kandidátov na volené funkcie do orgánov OFZ je možné podať v zmysle

volebného poriadku Stanov OFZ, schváleného Konferenciou OFZ dňa 19.7.2013.

 

Oznamujeme, že na web stránke SFZ (legislatíva / pravidlá hry) sú zverejnené

nové PF s platnosťou od 1.6.2017 (slovenská aj anglická verzia).

 


Kontakty na sekretariát OFZ : mobil  0911 691 900

pevná linka / fax/  043 5862962

Číslo účtu OFZ : SK06  0200 0000 0031 5181 3758

Číslo účtu Futbal Orava s.r.o. : SK35 0900 0000 0050 4094 7656

/na tento účet sa poukazujú len zálohové platby a konečné zúčtovanie

za činnosť  rozhodcov /

 

 

 

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009