Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 8/ 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 8/ 2016 – 2017 zo dňa 31.8.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

4. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

4. kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Rabča – Hruštín

1. kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

4. a 14. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Or. Lesná - Novoť

4. kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

1. kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Veličná – Rabčice

-turnaja U11 v Or. Veselom okrem MFZ Zákamenné – Or. Veselé a Novoť – Zákamenné.

2.Súhlasí so zmenou :

-MFZ 6.kola V. ligy U19 Or. Podzámok – Zuberec dňa 10.9.2016 v opačnom poradí

-termínu turnaja U11 sk.C na 24.9.2016 v Párnici

-termínu turnaja U11 sk.C na  1.10.2016 v Dolnom Kubíne.

3.Zamieta žiadosť MFK Dolný Kubín o preloženie turnaja U11 sk.A 10.9.2016 v Or. Porube

10.9.2016 v Dolnom Kubíne z dôvodu chýbajúcich náležitosti.

4.Kontumuje MFZ :

4. kola VII. ligy dospelých Rabča – Hruštín v prospech družstva TJ Oravan Rabča, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 3 : 0. Dôvod: počet hráčov hostí klesol pod 7.

14. kola V. ligy U19 Or. Lesná – Novoť v prospech družstva TJ Novoť, ktorému priznáva

3 body a aktívne skóre 0 : 3. Dôvod: družstvo Or. Lesnej na MFZ nenastúpilo. Prípad odstupuje

DK.

1. kola V. ligy U15 Veličná – Rabčice v prospech družstva TJ Družstevník Veličná, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 3 : 0. Dôvod: družstvo Rabčíc na MFZ nenastúpilo.

Prípad odstupuje DK.

2. kola U11 sk. E Zákamenné – Or. Veselé v prospech družstva TJ Tatran Or. Veselé, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 0 : 3. Dôvod: družstvo Zákamenného na turnaj nenastúpilo.

Prípad odstupuje DK.

3. kola U11 sk. E Novoť - Zákamenné v prospech družstva TJ Novoť, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0. Dôvod: družstvo Zákamenného na turnaj nenastúpilo. Prípad odstupuje DK.

5.Berie na vedomie oznámenie TJ Družstevník Ťapešovo o odstúpení družstva dospelých

zo súťaže. Prípad odstupuje DK.

6.Oznamuje družstvám VIII. ligy dospelých, že v termíne, v ktorom mali

vylosovaný MFZ s družstvom TJ Družstevník Ťapešovo, budú mať voľno. Zároveň bude anulovaný

výsledok 1. kola Ťapešovo – Rabčice.


Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/ pre jesennú časť súť. roč. 2016/2017

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách

v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných  v priebehu týždňa je 15,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

 

 

Prípravka U11


Skupina A Skupina B
10.9. v Or. Porube 17.9. v Or.Podzámku
17.9. v D. Kubíne 24.9. v D.Kubíne
8.10. v Chlebniciach 8.10. v Pribiši


Skupina C Skupina D
24.9. v Párnici 30.9. v Or. Polhore (piatok)
1.10. v D.Kubíne 24.9. v Rabči
8.10. v Istebnom


Skupina E Skupina F
9.9. v Zákamennom (piatok) 10.9. v Brezovici
23.9. v Novoti 25.9. v Tvrdošíne

1.10. v Trstenej

8.10. v Zuberci


Skupina G Skupina H
24.9. v Ťapešove 9.9. v Krušetnici (piatok)
1.10. v Or. Jasenici 17.9. v Lokci

24.9. v Kline
Mladší žiaci U13


Skupina A Skupina B
16.9. v Novoti (piatok) 11.9. v Nižnej (nedeľa)
1.10. v Or. Lesnej 17.9. v Habovke
7.10. v Krušetnici (piatok)


Skupina C Skupina D
15.9. v Žaškove (štvrtok) 16.9. v Or. Polhora (piatok)
17.9. v Babíne 23.9. v Zubrohlave (piatok)
1.10. v Párnici 7.10. v Breze (piatok)

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

 

D-I-11 Rastislav Ťapaják  1258936 Novoť 3 MFZ nepodmienečne + zmena trestu D-I-152 na

1 MFZ nepodmienečne od 1.9.2016, podľa DP-48-1b.

D-I-12 Daniel Vrabec  1214219 Liesek 3 MFZ nepodmienečne od 1.9.2016, podľa DP-48-1b.

D-II-2 Trestá družstvo žiakov TJ Rabčice peňažitou pokutou 60€ za nenastúpenie na MFZ

27.8.2016, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

D-II-3 Trestá družstvo Prípravky TJ Zákamenné peňažitou pokutou 60€ za nenastúpenie

na turnaj  26.8.2016, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

D-II-4 Trestá TJ Ťapešovo  peňažitou pokutou 300€ za odstúpenie družstva dospelých zo súťaže

v priebehu súťažného ročníka, podľa DP čl.64 a RS OFZ. Poplatok uhradiť na účet OFZ č. účtu

SK06 0200 0000 00315 1813758, VS- číslo pridelené klubu, v správe pre prijímateľa uviesť

číslo trestu.

D-II-5 Trestá TJ Vasiľov peňažitou pokutou 30€ za neodborne vyhotovený videozáznam z MFZ

Vasiľov- Lokca, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

Zastavuje činnosť hráčovi Maroš Vanek 1320359 TJ Or. Polhora od 1.9.2016 až do vyriešenia.

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 8.9.2016 z MFZ Or. Polhora- Pribiš :

o 15:20 hod. : HU- Jozef Pečarka, vedúci domácich- Milan Hrubjak , kapitán domácich- Pavol

Plevjak 1240507 a hráč Maroš Vanek 1320359.

Zároveň žiada o zaslanie videonahrávky zo stretnutia na sekretariát OFZ do 7.9.2016 15:00 hod.

Žiada o písomné vyjadrenie OŠK Pribiš k incidentu pri odchode z hracej plochy  v MFZ.

Žiada TJ Rabča o písomné vyjadrenie k nešportovému správaniu divákov na MFZ Rabča- Hruštín .

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.


III. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie trénerov

UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali svoju

prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú adresu,

kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009