Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 10/ 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 10/ 2016 – 2017 zo dňa 14.9.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

6.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

6.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

3.kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

6.kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

6.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

3.kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

-turnajov U11 v Brezovici, Zákamennom a v Krušetnici

-turnajov U13 v Nižnej.

2.Súhlasí so zmenou termínu : U15 8.kola Nižná – Zubrohlava na  stredu 21.9 o 16:00

3.Berie do úvahy list TJ Or. Polhora , ohľadne prijatých opatrení:

a) zvýšenie usporiadateľskej služby na 10 členov

b) súhlasí s predloženým návrhom zrealizovania úprav do termínu 1.3.2017

4.Berie na vedomie informáciu TJ Družst. Or. Polhora o neuhradenej mzf , z dôvodu reklamácie

faktúry, ktorá je v riešení.

5.Upozorňuje OŠK Babín, že lavičky pre divákov musia byť umiestnené za bariérami a

nariaďuje tento nedostatok odstrániť do najbližšieho domáceho MFZ.

6.Upozorňuje :

-TJ Tatran Zákamenné že z dôvodu pretrvávajúcich  nedostatkov s pripojením na internet,

prípad odstupuje DK.

-TJ Družstevník Mútne - družstvo U 19 na neskorý príchod na MFZ. Pri opakovanom porušení,

ŠTK prípad odstúpi DK.

 

Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách v skupine

o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných  v priebehu týždňa je 15,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

 

Prípravka U11


Skupina A Skupina B
24.9. v Or. Porube (zmena) 24.9. v D.Kubíne
8.10. v Chlebniciach 8.10. v Pribiši


Skupina C Skupina D
1.10. v D.Kubíne 30.9. v Or. Polhore (piatok)
8.10. v Istebnom 8.10. v Rabči (zmena)


Skupina E Skupina F
23.9. v Novoti 25.9. v Tvrdošíne (nedeľa)

1.10. v Trstenej

8.10. v Zuberci


Skupina G Skupina H
24.9. v Ťapešove 24.9. v Kline
1.10. v Or. Jasenici


Mladší žiaci U13


Skupina A
1.10. v Or. Lesnej
7.10. v Krušetnici (piatok)


Skupina C Skupina D
17.9. v Babíne 23.9. v Zubrohlave (piatok)
1.10. v Párnici 7.10. v Breze (piatok)

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

D-I-18 Tomáš Orčík 1235452 OŠK Babín 1 MFZ nepodmienečne + zmena trestu D-I-6 na 1 MFZ

nepodmienečne od 15.9.2016, podľa DP-37-3.

D-I-19 Tomáš Jurina 1305383 „D“ TJ Zuberec 1 MFZ podmienečne do 30.4.2017 ,

podľa DP-37-3.

D-I-20 Mário Čiernik 1294856 „D“ TJ Zubrohlava 1MFZ podmienečne do 30.4.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-21 Ľubomír Tropek 1183351 TJ Sedliacka Dubová 1 MFZ podmienečne do 30.4.2017 ,

podľa DP-45-2a.

D-I-22 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41 Rastislav Ťapaják

1258936 TJ Novoť na 2 MFZ podmienečne do 30.5.2017, podľa DP čl. 41.

D-II-11 Trestá TJ Zákamenné  peňažitou pokutou 50 eur, z dôvodu pretrvávajúcich

nedostatkov s pripojením na internet , podľa DP čl.64 a RS OFZ.

D-II-12 Trestá TJ Oravské Veselé  peňažitou pokutou 20 eur  /neuhradená záloha na činnosť R/,

podľa DP čl.64 a RS OFZ, zároveň dňom 19.9.2016 zastavuje činnosť družstvu SŽ, až

do uhradenia.

D-II-13 Trestá TJ Krušetnica  peňažitou pokutou 20 eur  /neuhradená záloha na činnosť R/,

podľa DP čl.64 a RS OFZ, zároveň dňom 19.9.2016 zastavuje činnosť družstvu dospelých,

až do uhradenia.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie

trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali

svoju prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko,

presnú adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

2.TMK SsFZ plánuje organizovať :

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 uchádzačov ) pre držiteľov trénerskej UEFA

GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín , v nasledovných termínoch :

1.blok 17. – 20.11.2016 , 2.blok 16. – 18.12.2016, 3.blok 21. – 22.1.2017 a 7.3.2017 –

záverečné skúšky. Náklady na školenie ,v sume cca 290 eur , si hradia účastníci (mimo

cestovného, ubytovania a stravného ).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 uchádzačov ) pre začínajúcich

trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín , v nasledujúcich termínoch :

1.blok  26. – 27.11.2016, 2.blok  17. – 18.12.2016 a 7.2.2017 – záverečné skúšky.

Náklady na školenie, v sume cca 190 eur, si hradia účastníci (mimo cestovného, ubytovania

a stravného ).

-doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie ( predĺženie

platnosti trénerskej licencie ) v rozsahu 8 hodín dňa 17.11.2016 v priestoroch FF UMB

v B. Bystrici.

Účastnícky poplatok je 10 eur.

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár / nájdete na www.ssfz.sk /je potrebné poslať

do 6.11.2016 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Upozorňujeme FK, FO, aby aktualizovali svoje kontakty (všetky údaje ) v ISSF !

(vo viacerých kluboch sa vyskytujú nezrovnalosti – staré údaje )V prípade potreby zmeny

fakturačných údajov klubu / IBAN, fakturačná adresa / a štatutárneho zástupcu klubu je

potrebné zaslať dokumenty na uskutočnenie zmeny / pre IBAN – výpis z účtu alebo kópiu

prvej strany zmluvy s bankou, pre štatutárneho zástupcu – uznesenie z ostatného zasadnutia,

prezenčnú listinu – nie staršie ako 3 mesiace  na príslušný riadiaci orgán súťaže, ku ktorému

klub patrí.

Riadiaci orgán túto zmenu zaeviduje a schváli a o zmene informuje SFZ.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009