Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 13/ 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 13/ 2016 – 2017 zo dňa 6.10.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

9.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

9.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

6.kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

9.kola V. ligy U19  tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

9.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

6.kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

-turnajov U11 hraných v Or. Jasenici okrem turnaja v D. Kubíne a v Trstenej,

-turnajov U13 hraných v Or. Lesnej a v Párnici.

2.Kontumuje MFZ :

4.kola U11 sk. C OŠK Istebné  - Párnica v prospech družstva OŠK Istebné , ktorému priznáva

3 body a aktívne skóre 0 : 3.

5.kola U11 sk. C D. Kubín- Párnica v prospech družstva MFK D. Kubín, ktorému priznáva

3 body aktívne skóre 3 : 0.

Prípad odstupuje DK.

7.kola U11 sk. F Trstená - Brezovica  v prospech družstva FK Trstená, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0.

8.kola U11 sk. F Zuberec - Brezovica  v prospech družstva TJ Zuberec, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0.

9.kola U11 sk. F Tvrdošín - Brezovica  v prospech družstva Tvrdošína, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0.

Prípad odstupuje DK.

3.Súhlasí so zmenou :

MFZ 12.kola VI. ligy OŠK Breza- OŠK Pribiš  dňa 23.10.2016 v opačnom poradí (v Pribiši).

4.Pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.10.2016 o 16:00 hod.:

-vedúceho U11 TJ Tatran Krušetnica Jozefa Dorušáka, hráča TJ Tatran Krušetnica Patrika

Kurnavku rp č.1368261

-vedúceho U11 OŠK Lokca Dušana Vajdiara

- rozhodcu Jozefa Vnenka.

5.Z dôvodu nepriaznivého počasia ŠTK ruší turnaje U11 a U13, ktoré sa mali

odohrať 7., 8. a 9.10 2016 . Náhradné termíny budú  zverejnené budúcom

Spravodajcovi OFZ.

U11: sk.A Chlebnice, sk.B Pribiš, sk.C Istebné, sk.D Rabča, sk.F Zuberec

U13: sk.A Krušetnica, sk.C Babín, sk.D Breza.

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

Zo dňa 30.09.2016

D-I-32 Adrián Bohucký 1324718 "D" OŠK Babín 1 MFZ nepodmienečne od 30.9.2016,

podľa DP-37-5.

D-I-33 Jozef Hurák 1295032 "D" TJ Zubrohlava 1 MFZ nepodmienečne od 30.9.2016,

podľa DP-37-5.

D-I-34 Jurina Tomáš 1305383 "D" TJ Zuberec 4 MFZ nepodmienečne + zmena trestu D-I-19 na

1 MFZ nepodmienečne od 30.9.2016, podľa DP-49-1b.

D-I-35 Jozef Lofaj 1307333 "D" TJ Dlhá nad Oravou 1 MFZ nepodmienečne od 30.9.2016,

podľa DP-37-3.

Zo dňa 06.10.2016

D-I-36 Jozef Kubica 1327897 „Ž“ FK Nižná 2 MFZ nepodmienečne od 07.10.2016,

podľa DP-37-3.

D-I-37 Pavol Mahút 1171754 TJ Zázrivá 1 MFZ nepodmienečne od 07.10.2016, podľa DP-37-3.

D-I-38 Štefan Révaj 1165159 TJ Rabča 4 MFZ nepodmienečne od 07.10.2016, podľa DP-48-1b.

D-I-39 Lukáš Kubalák 1210946 ŠK Beňadovo  2 MFZ nepodmienečne od 07.10.2016,

podľa DP-45-2a.

D-I-40 Anton Dudášik 1292055 "D" OŠK Breza 3 MFZ nepodmienečne od 07.10.2016,

podľa DP-48-1b.

D-I-41 Viliam Bakoš 1304821  "D" OŠK Breza 1 MFZ nepodmienečne od 07.10.2016,

podľa DP-37-5.

D-II-16 Trestá TJ Párnica ( U11) peňažitou pokutou 60 eur, za nedostavenie sa na turnaj

prípraviek dňa 1.10.2016, podľa DP-64.

D-II-17 Trestá OŠK  Lokca (dospelí)  peňažitou pokutou 40 eur  podľa DP-48-4.

D-II-18 Vyhovuje žiadosti TJ Or. Polhora a mení trest D-II-14 z nepodmienečného trestu

na 1 MFZ podmienečne do 31.12.2017.

D-II-19 Trestá TJ Brezovica (U11) peňažitou pokutou 60 eur, za nedostavenie sa na turnaj

Prípraviek dňa 2.10.2016, podľa DP-64.

DK eviduje odvolanie voči rozhodnutiu  D-II-14 a žiada TJ Or. Polhora o doplnenie odvolania

do 3 dní v zmysle článku 83 disciplinárneho poriadku.

 

DK upozorňuje funkcionárov FK na pokračujúcu novinku v ISSF pri nahrávaní nominácií

na stretnutia v prípade, že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorý v tomto čase má uložené

nepodmienečné DS a toto je riadne zaevidované v ISSF (DK všetky DS nahráva do ISSF formou

uznesenia). Takýto hráč bude mať pri nominácii vo “svojom" riadku vysvietený červený výkričník,

čo znamená, že by nemal nastúpiť na dané stretnutie. Takto vytvorený zápis o stretnutí aj

napriek tomu môže byť schválený rozhodcom, pričom ale táto skutočnosť bude zaevidovaná

v historickom cykle stretnutia.

Táto novinka je stále len v skúšobnej prevádzke, bude sa ešte naďalej dopracovávať, preto ju

považujte zatiaľ len ako informatívnu.

Za štart hráča v stretnutí bol a bude vždy zodpovedný príslušný FK.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák

Upozorňujeme FK, FO, že na základe  čl.12 odsek 8 RaPP po ukončení tohto  registračného

obdobia / letné / nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako

12 rokov (základná registrácia).

Najbližšie registračné obdobie – zimné : od 1.1. do 15.3.2017 / žiadosť o prestup bez obmedzenia /

a od 1.1. do 30.3.2017 / žiadosť o prestup s obmedzením /.


IV. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

KR v spolupráci s ŠTK pozýva zodpovedných zástupcov klubov oravských futbalových

súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa  27.11.2016 o 10,00 hod.

v priestoroch  OFZ v

D. Kubíne.

Témou pracovného stretnutia budú hracie dni a hracie časy mužstiev zaradených v oravských

futbalových  súťažiach, súvisiace s problematikou nedostatočného počtu rozhodcov.

Vzhľadom na dôležitosť problematiky je účasť jedného zodpovedného zástupcu každého klubu

povinná. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude odstúpené DK.


V. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie

trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne,

podmienkou je minimálne 15 účastníkov.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali

svoju prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko,

presnú adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

 

VI. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Oznamujeme FK, FO, ktorým družstvá štartujú v II. a III. lige SŽ/MŽ, že medaily

si môžu prevziať na sekretariáte OFZ v D. Kubíne.

2.Oznamujeme FK, FO, že 1.OFC Liptovské Sliače a MATEJKA FUTURE o.z. poriada

futbalový turnaj LIPTOV CHAMPIONS MASTERS v kategórii U15 (2002) a mladší .

/ Systém hry : 5 + 1/.

Turnaj je určený pre družstvá, ktoré hrajú oblastné súťaže .

Termín : 5.11.2016 , miesto : Liptovské Sliače

Kontakt : Dušan Matejka 0903 808485, www.mktfutbal.webnode.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .


Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009