Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 14/ 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 14/ 2016 – 2017 zo dňa 13.10.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

10.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

10.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Rabča – Leštiny,

7.kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

10.kola V. ligy U19  tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

10.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Chlebnice – Zázrivá,

7.kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

2.Kontumuje MFZ :

10.kola VII. ligy dospelých TJ Oravan Rabča- OFK Leštiny  v prospech družstva TJ Oravan Rabča ,

ktorému priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0.

10.kola IV. ligy U15 TJ Tatran Chlebnice- TJ Fatran Zázrivá v prospech družstva TJ Tatran

Chlebnice , ktorému priznáva 3 body a aktívne skóre 3 : 0. Prípad odstupuje DK.

3.ŠTK opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.10.2016 o 16:00 hod. :

-vedúceho U11  TJ Tatran Krušetnica Jozefa Dorušáka, hráča TJ Tatran Krušetnica Patrika

Kurnavku    rp č.1368261

-vedúceho U11 OŠK Lokca Dušan Vajdiar

-rozhodcu Jozefa Vnenka.

4.ŠTK nariaďuje odohrať :

10.kolo U19 Nižná- Mútne dňa   22.10.2016 o 14:30

10.kolo U15 Nižná- Hruštín dňa 22.10.2016 o 12:30

Turnaje U11 a U13 v nasledovných termínoch:

U11 U13

sk.A  Chlebnice - 22.10.2016 o 10:00                            sk.A  Krušetnica – 22.10.2016 o 9,00

sk.B  Pribiš - 22.10.2016 o 10:00                                   sk.C  Babín – 22.10.2016  o 9,00

sk.C  Istebné - 22.10.2016 o 9:00                                 sk.D Breza -  22.10.2016  o 10,00

sk.D  Rabča - 22.10.2016 o 10:00

sk.F Zuberec - 22.10.2016 o 9:00

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

D-I-42 Tomáš Rončák 1230871 TJ Novoť 1 MFZ podmienečne do 31.5.2017, podľa DP-46-1.

D-I-43 Zdenko Polák 1201169 TJ Dlhá n/ Or. 1 MFZ nepodmienečne od 14.10.2016,

podľa DP-37-3.

D-I-44 Tomáš Lomáz 1263781 OFK Žaškov 1 MFZ podmienečne do 31.5.2017, podľa DP-37-3.

D-I-45 Štefan Škapec st.,  vedúci družstva OŠK Hruštín  4 MFZ nepodmienečne od 14.10.2016

a peňažitou pokutou 20 eur, podľa DP-48-1c.

D-I-46 Jakub Habovštiak 1242971 TJ Krivá 1 MFZ podmienečne do 31.5.2017, podľa DP-37-3.

D-I-47 Rastislav Holmík 1285700 "D" TJ Vavrečka 1 MFZ nepodmienečne od 10.10.2016,

podľa DP-37-5.

D-I-48 Andrej Mikulaj 1306544 "D" TJ Zuberec 1 MFZ nepodmienečne od 10.10.2016,

podľa DP-37-5.

D-I-49 Matej Mičík 1304886  "D" TJ Zuberec 1 MFZ nepodmienečne od 14.10.2016,

podľa DP-37-5.

D-I-50 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41:

D-I-28 Michal Kapusta 1183961 OŠK Istebné  -  zamieta sa.

D-II-19 Trestá TJ Zázrivá /žiaci/ peňažitou pokutou 60 eur za nedostavenie sa na MFZ

dňa  9.10.2016, podľa DP-64 a RS OFZ.

Zastavuje činnosť- Jozef Zemenčík, vedúci družstva žiakov TJ Zubrohlava až do vyriešenia.

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.10.2016 z MFZ žiakov Sihelné – Zubrohlava :

o 16:45 hod. R -Pobeha Ivan,  HU- Ján Hrubjak, vedúci hostí Jozef Zemenčík.

DK zastavuje odvolanie TJ Družstevník Oravská Polhora voči rozhodnutiu D-II-14, na základe

DP čl. 83-4

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák

Upozorňujeme FK, FO, že na základe  čl.12 odsek 8 RaPP po ukončení tohto  registračného

obdobia / letné / nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako

12 rokov (základná registrácia).

Najbližšie registračné obdobie – zimné : od 1.1. do 15.3.2017 / žiadosť o prestup bez obmedzenia /

a od 1.1. do 30.3.2017 / žiadosť o prestup s obmedzením /.

 

IV. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

KR v spolupráci s ŠTK pozýva zodpovedných zástupcov klubov oravských futbalových

súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa  27.11.2016 o 10,00 hod.

v priestoroch  OFZ v D. Kubíne.

Témou pracovného stretnutia budú hracie dni a hracie časy mužstiev zaradených v oravských

futbalových  súťažiach, súvisiace s problematikou nedostatočného počtu rozhodcov.

Vzhľadom na dôležitosť problematiky je účasť jedného zodpovedného zástupcu každého klubu

povinná. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude odstúpené DK.

 

V. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie

trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne, podmienkou

je minimálne 15 účastníkov.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali

svoju prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko,

presnú adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

 

VI. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Oznamujeme FK, FO, ktorým družstvá štartujú v II. a III. lige SŽ/MŽ, že medaily si môžu

prevziať na sekretariáte OFZ v D. Kubíne.

2.Oznamujeme FK, FO, že 1.OFC Liptovské Sliače a MATEJKA FUTURE o.z. poriada futbalový

turnaj LIPTOV CHAMPIONS MASTERS v kategórii U15 (2002) a mladší . / Systém hry : 5 + 1/

Turnaj je určený pre družstvá, ktoré hrajú oblastné súťaže .

Termín : 5.11.2016 , miesto : Liptovské Sliače

Kontakt : Dušan Matejka 0903 808485, www.mktfutbal.webnode.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .


Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009