Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 27 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 27/ 2016 – 2017 zo dňa 23.3.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Berie na vedomie žiadosti :

a) OŠK Lokca o zmenu termínu MFZ 23. kola V. ligy U19,  z dôvodu chýbajúcich náležitostí

v zmysle RS čl. 31/a žiadosti zatiaľ nevyhovuje.

b) OŠK Istebné o zmenu termínu MFZ 8. kola V.ligy U15, z dôvodu chýbajúcich náležitostí

v zmysle RS čl. 31/a  a čl. 30/b, žiadosti zatiaľ nevyhovuje.

c) TJ Tatran Or. Veselé o zmenu termínu MFZ 11.kola V.ligy U15,  z dôvodu chýbajúcich

náležitostí v zmysle RS čl. 31/a a čl. 30/b žiadosti zatiaľ nevyhovuje.

d) nahlásenie termínu turnaja U13 sk. B - TJ Blatná Habovka.

2.Vyhovuje žiadosti OŠK Lokca o zmenu termínu MFZ a nariaďuje odohrať MFZ 22. kola

V. ligy U19  Lokca – Zubrohlava v piatok  21.4.2017 .

3. Schvaľuje striedavé štarty hráčov :

Jakub Špavor 1302866  / Chlebnice – Dlhá n/Or. /

Marcel Nákačka 1316054  / Dlhá n/Or. – Nižná  /

Juraj Kvas 1301270   / Istebné – Or. Podzámok /

Ján Michalic 1298950  / Istebné – Or. Podzámok /

Miroslav Kostolný  1293372  / Krivá – Dlhá n.Or./

4. Povoľuje použitie pomocných HP do 30.4.2017.

5. Žiada vedúcich družstiev U13 a U11, aby do 30.marca 2017 poslali /emailom/

na sekretariát OFZ záväzné termíny turnajov vo svojich skupinách.

 

II. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Žiada všetkých rozhodcov o kontrolu svojich telefónnych čísel na stránke www.futbalofz.sk.

V prípade nesprávneho čísla, žiadame obratom nahlásiť správne aktuálne číslo / mailom /.

2.Termín začatia nového kurzu rozhodcov je nedeľa 2.4.2017 o 10,00 hod.

v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne.

/ prihlásení L. Bištiak, H. Bečár, M. Čučka, Ľ. Gerek, P. Jendroľ, O. Grísa, B. Krupa /

 

III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP

s platnosťou od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje

podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč

dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia

riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou

matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo

dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného

podľa tabuľky (bod 1).

- na čl. 15 odst. 5 RaPP / klub požiada o transfer bez obmedzenia a do pozn. uvedie :

15/5 RaPP /

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 18 ods. 5 RaPP ( hráč môže štartovať v súť. stretnutí

v priebehu jedného súť.ročníka maximálne za dva kluby  a na čl. 12 RaPP – registrácia hráča ,

ods. 8 – po ukončení registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú

registráciu hráča staršieho ako 12 rokov.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Vv OFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.3.2017, okrem iného, schválil členský príspevok

klubov na rok 2017 v sume 15 eur , ktorý bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre

za mesiac marec 2017.

( členské klubom bolo znížené o 20 eur, z dôvodu členského, ktoré kluby uhrádzajú SFZ

v zmysle zákona o športe )

2.Zaoberal sa predloženými návrhmi klubov, v súvislosti s nedostatkom rozhodcov, ktoré boli

nanesené na pracovnej porade zástupcov klubov dňa 27.11.2016.

3.Vv považoval za najpriaznivejší návrh oddielov – zvýšenie odmeny za výkon rozhodcu v MFS

tak, aby táto odmena pôsobila motivačne.

Poveril KR vypracovať v tomto zmysle nový návrh na odmeňovanie rozhodcov pre nastávajúci

súťažný ročník.

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby FK, FO, počítali so zvýšením nákladov v MFS

vo všetkých vekových kategóriách.

4.Deaflympijský výbor Slovenska„Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre

reprezentáciu„

DVS sa touto cestou obracia na futbalové kluby s prosbou o spoluprácu.

V prípade, že vo vašom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku

15 až 35 rokov, kontaktujte p. Petra Birku, člena DVS  0903 024 063 (sms) alebo p. Dušana

Dedečka, gen. sekretára DVS  0911 370 888,  e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Cieľom Deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal

a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete

na významných podujatiach

ME, MS,Deaflympiáda vo futbale a futsale /. Najbližšie podujatia sú : ME vo futsale (Izrael 2018),

ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda

(miesto neurčené 2021 ).

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009