Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 30 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 30/ 2016 – 2017 zo dňa 12.4.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky:

16.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Zuberec -Zázrivá

14.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

20.kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Zázrivá – Zuberec,

Novoť - Zubrohlava

14.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Zázrivá – Zubrohlava,

Novoť – Breza.

2.Súhlasí so zmenou MFZ :

10.kola V. liga U15 Veličná – Or. Veselé dňa 27.4.2017 o 16:00

14.kola IV. liga U15 Zázrivá – Zubrohlava dňa 18.4.2017 o 15:00

14.kola IV. liga U15 Novoť – Breza dňa 18.4.2017 o 15:00

20.kola V. liga U19 Zázrivá – Zuberec dňa 18.4.2017 o 16:30

3.Nariaďuje odohrať MFZ :

23.kola V. liga U19 Hruštín – Vavrečka dňa 29.4.2017

20.kola V. ligy U19 Novoť – Zubrohlava dňa 18.4.2017 o 16:30

16.kola VI. ligy dospelých Zuberec – Zázrivá dňa 21.4.2017 o 17:00

13.kola IV. liga U15 Chlebnice – Or. Lesná dňa 28.4.2017 o 16:30

4.Upozorňuje vedúcich družstiev mládeže, aby si v predstihu sledovali svoje MFZ z dôsledku

spoločenských akcií ( sv. prijímanie, birmovka, ...)

5.Žiada kluby, aby žiadosti o zmenu termínu MFZ podávali výlučne cez ISSF systém v časti

„Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“ v detaile žiadaného MFZ.

6.Povoľuje použitie pomocných HP do 30.4.2017.

7.Upozorňuje vedúcich družstiev U13 a U11, aby si skontrolovali zmeny termínov turnajov

vo svojich skupinách.

ROZPIS TURNAJOV  U11 a U13 – jar. časť súť. roč. 2016 / 2017 :

Začiatky turnajov: pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách

v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných v priebehu týždňa bude uverejnený

v DL a zaznamenaný v ISSF.

Hrací čas : U11  - v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min. v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 min.

U13 – 2 x 20 min.

 

U11

Skupina A Skupina B Skupina C
29.4. D. Kubín A 6.5. Or. Podzámok 22.4. Párnica
13.5. Or. Poruba 27.5. Pribiš 8.5. Istebné (pon.)
27.5. Chlebnice 3.6. D. Kubín B 20.5. D. Kubín CSkupina D Skupina E Skupina F
28.4. Or. Polhora (piat.) 28.4. Novoť (piat.) 29.4. Tvrdošín
5.5. Zubrohlava (piat.) 12.5. Zákamenné (piat.) 6.5. Brezovica
20.5. Rabča 19.5. Or. Veselé (piat.) 20.5. Trstená


3.6. ZuberecSkupina G Skupina H
21.4. Vavrečka (piat.) 28.4. Krušetnica (piat.)
12.5. Ťapešovo (piat.) 12.5. Lokca  zmena
19.5. Or. Jasenica (piat.) 26.5. Klin (piat.)


U13

Skupina A Skupina B Skupina C
21.4. Or. Veselé (piat.) 22.4. Nižná 29.4. Hruštín zmena
13.5. Or. Lesná 29.4. Brezovica 8.5. Žaškov  zmena
26.5. Krušetnica (piat.) 6.5. Habovka 27.5. Párnica zmena
3.6. Novoť zmena
3.6. Babín zmenaSkupina D

21.4. Or. Polhora zmena

12.5. Zubrohlava (piat.)

26.5. Breza (piat.)

 II. Disciplinárna komisia  / KR /   - predseda  Anton Piaček

D-I-86 Krištof Černota 1307402 „D“ TJ Dlhá n/Or. 1 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-87 Matúš Hanuliak 1343802 „ž“ TJ Or. Lesná 1 MFZ podmienečne do 15.7.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-88 Filip Pienčák 1306867 „ž“ TJ Or. Polhora 1 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-89 Vendelín Hojo 1188740 OŠK Hruštín  4 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017,

podľa DP-49-1b.

D-I-90 Matúš Ondrejka 1240215 TJ Kraľovany  4 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017,

podľa DP-49-1b.

D-I-91 Tomáš Grznár 1336148 TJ Kraľovany  1 MFZ podmienečne do 15.7.2017, podľa

DP-37-3.

D-I-92 Ján Mačuha 1152438 OFK Leštiny  6 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017, podľa

DP-49-1b.

D-I-93 Peter Leštinský 1222912 TJ Krivá 1 MFZ podmienečne do 15.7.2017, podľa DP-37-3.

D-I-94 Jakub Habovštiak 1242971 TJ Krivá  2 MFZ podmienečne do 15.7.2017, podľa DP-48-1a.

D-I-95 Peter Tokár 1233952 TJ Krivá 1 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017, podľa DP-37-5.

D-I-96 Tomáš Bella 1240218 TJ Kraľovany 1 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017, podľa

DP-37-5.

D-I-97 Michal Kuboš 1079416, tréner FK Nižná 3 MFZ nepodmienečne od 13.4.2017 a

peňažitá pokuta 20 eur, podľa DP-48-1b.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Upozorňuje rozhodcov na rešpektovanie pokynov v súvislosti s ospravedlňovaním

pod následkom disciplinárnych opatrení (nutnosť zaevidovania ospravedlnenia

prostredníctvom aplikácie na stránke OFZ v sekcii – Rozhodcovia v DOSTATOČNOM

PREDSTIHU) .

2.Upozorňuje všetkých R na správny popis pri udelení ČK resp. ČK po 2xŽK, nakoľko

po úvodnom kole v jarnej časti boli zistené nedostatky.  V prípade zistenia opakovaných

nedostatkov budú príslušní R predvolaní na KR resp. DK.

3.Žiada všetkých rozhodcov o kontrolu svojich telefónnych čísel na stránke www.futbalofz.sk.

V prípade nesprávneho čísla, žiadame obratom nahlásiť správne aktuálne číslo / mailom /.


IV. Matričná komisia  / MK / - predseda Martin  Rypák

Pozor zmena !

Na základe novelizácie RaPP z 14.3.2017 čl. 12/8 sa registrácia hráča vykonáva bez

obmedzenia, ( ak sa jedná o prvotnú registráciu ) okrem výnimky uvedenej  v čl. 19/5 a 6.


V. Trénersko – metodická komisia  / TMK / - predseda Mgr. Pavol Bača

Oznamuje FK, FO – trénerom mládeže, že dňa 27.4.2017 / štvrtok /  o 17,30 hod.

sa uskutoční ďalší tréningový kemp projektu prípravy talentovanej mládeže

na futb. ihrisku v Dlhej n/Or.

TMK žiada zodpovedných trénerov, aby zabezpečili účasť talentovaných hráčov –

roč. 2003, 2004 a 2005. / hráči si so sebou prinesú športovú výstroj /.

Bližšie informácie : Mgr. Pavol Bača, predseda TMK, kontakt  0907 025 062.

 

VI. Správy zo sekretariátu OFZ

Oznamujeme FK, FO, ktorým družstvá štartujú v II. a III. lige SŽ/MŽ, že medaily si môžu

prevziať na sekretariáte OFZ v D. Kubíne.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009