Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 32 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 32/ 2016 – 2017 zo dňa 27.4.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.ŠTK ruší všetky majstrovské futbalové stretnutia / aj dohrávky /, ktoré sa mali

odohrať v dňoch 28., 29. a 30.4.2017.

Náhradné termíny neodohratých kôl, dohrávok a turnajov budú FK, FO oznámené včas a budú

orientované tak, ako je uvedené v RS OFZ, t.j. na deň piatok.

Žiadame zástupcov oddielov U11 a U13, aby si dohodli termíny neodohratých turnajov

a doručili ich na OFZ do 4.5.2017 13:00 ( cez ISSF ) .

Pri nerešpektovaní tohto nariadenia bude ŠTK nútená termín nariadiť.

2.Nariaďuje, na základe dohody klubov, odohrať MFZ zrušené kvôli nepriaznivému počasiu,

nasledovne:

-turnaj U11 sk. A v D. Kubíne  dňa 1.5.2017 o 13:00

-turnaj U11 sk. D v Or. Polhore dňa 2.5.2017 o 15:00

-10. kolo V. ligy U15 Veličná - Or. Veselé  dňa 3.5 o 16:00

3.Zamieta žiadosť:

-MFK D. Kubín o zmenu termínu turnaja U11 z dôvodu chýbajúcich náležitostí podľa RS čl. 31/ a .

-TJ Družstevník Or. Polhora o zmenu termínu MFZ IV. ligy 17.kolo U15 Or. Polhora- Novoť

z dôvodu chýbajúcich náležitostí podľa RS čl. 31/ a .

4.Nariaďuje TJ Družstevník Sedliacka Dubová, zabezpečiť od najbližšieho domáceho MFZ

(7.5.2017) ochranu v priestoroch pri vstupe do kabíny rozhodcov a v priestoroch lavičiek

určených na striedanie,  pod následkom disciplinárnych opatrení.

5.Žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu MFZ podávali výlučne cez ISSF systém v časti

Žiadosť o zmenu termínu stretnutia v detaile žiadaného MFZ ( uviesť kategóriu ,súťaž ,

kolo a dôvod ).

6.Predlžuje termín použitia pomocných HP  pre MFZ do 15.5.2017.

7.Upozorňuje vedúcich družstiev U13 a U11, aby si skontrolovali zmeny termínov

turnajov vo svojich skupinách.

ROZPIS TURNAJOV  U11 a U13 – jar. časť súť. roč. 2016 / 2017 :

Začiatky turnajov: pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách

v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných v priebehu týždňa bude uverejnený v DL

a zaznamenaný v ISSF.

Hrací čas : U11  - v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min. v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 min.

U13 – 2 x 20 min.

( NT ) = náhradný termín

 

U11

Skupina A Skupina B Skupina C
1.5. D. Kubín A 6.5. Or. Podzámok 13.5. Párnica zmena
13.5. Or. Poruba 27.5. Pribiš 8.5. Istebné (pon.)
27.5. Chlebnice 3.6. D. Kubín B 20.5. D. Kubín CSkupina D Skupina E Skupina F
2.5. Or. Polhora ( NT ) Novoť ( NT ) Tvrdošín
5.5. Zubrohlava 12.5. Zákamenné zmena 6.5. Brezovica
20.5. Rabča 19.5. Or. Veselé 20.5. Trstená


3.6. ZuberecSkupina G Skupina H
5.5. Vavrečka zmena ( NT ) Krušetnica
12.5. Ťapešovo 12.5. Lokca
19.5. Or. Jasenica 26.5. Klin


U13

Skupina A Skupina B Skupina C
17.5. Or. Veselé zmena ( NT ) Brezovica ( NT ) Hruštín
13.5. Or. Lesná 6.5. Habovka 8.5. Žaškov  zmena
26.5. Krušetnica 13.5. Nižná zmena 27.5. Párnica zmena
2.6. Novoť zmena
3.6. Babín zmenaSkupina D

12.5. Zubrohlava

17.5. Or. Polhora

26.5. Breza (piat.)

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

DK opakovane  žiada  HU TJ Sedl. Dubová Miroslava Rabčana o písomné vyjadrenie k svojmu

previneniu z MFZ dňa 16.4.2017 v termíne do 3.5.2017 na sekretariát OFZ / mailom /

pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

 

D-I-106 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:

Zmena trestu D-I-65 Sebastián Smolár 1302849 „D“ OŠK Lokca  na 2 MFZ podmienečne

do 31.10.2017, podľa DP-I-41-1.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia  / MK / - predseda Martin  Rypák

Pozor zmena !

Na základe novelizácie RaPP z 14.3.2017 čl. 12/8 sa registrácia hráča vykonáva bez

obmedzenia, ( ak sa jedná o prvotnú registráciu ) okrem výnimky uvedenej

v čl. 19/5 a 6.

 

IV. Trénersko – metodická komisia  / TMK / - predseda Mgr. Pavol Bača

1.V mesiacoch  február – marec sa uskutočnilo v priestoroch OFZ v D. Kubíne  školenie

trénerov futbalu UEFA GRASSROOTS  C  licencie, ktorého garantom bola TMK SsFZ

v spolupráci s TMK OFZ .

Dňa 27. marca 2017 záverečnými skúškami úspešne ukončilo školenie trénerov a získalo UEFA

GRASSROOT   C licenciu 39 trénerov / 32 trénerov z Oravy / :

Marek Adamica, Ján Beňuš, Emil Bielák, Horyslav Bystriansky, Martin Bobrík, Peter

Farko,Jozef Glejtek, Peter Huba, Ivan Jendríšek, Róbert Jendríšek, Marián Krišš,

Lenka Kuhejdová, Marcel Kunocha, Marián Marek, Tomáš Martvoň, Juraj Maslo,

Jana Maslová, Marián Michalčík, Patrik Osadský, Peter Plančo, Dušan Sadžakov,

Juraj Siman, Jozef Sklárčik, František Slameník, Peter Slanický, Martin Slovík,

Jozef Suľa, Anton Šumský, Juraj Šuvada, Boris Taraj, Peter Teťák a Ján Tisoň.

2.TMK SsFZ  organizuje :

- 24.jún 2017 v Bobrovciodborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov

mládeže SsFZ v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné poslať do 10.júna 2017

na priloženom tlačive mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

-november 2017–marec 2018 v B. Bystriciškolenie trénerov UEFA GRASSROOTS

C licencie ( max. 1 x 25 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu

60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ +záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.-€ (mimo cestovného, ubytovania

a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti

prihlásených trénerov) do15. septembra 2017 na priloženom tlačive mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

-17.november 2017 v B. Bystrici- doškoľovací seminár v rozsahu 8 hodín.

Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2017.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická

komisia / „Materiály“.

 

V. Správy zo sekretariátu OFZ

Oznamujeme FK, FO, ktorým družstvá štartujú v II. a III. lige SŽ/MŽ, že medaily si môžu

prevziať na sekretariáte OFZ v D. Kubíne.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009