Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 34 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 34/ 2016 – 2017 zo dňa 11.5.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

20.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem Vavrečka- Dlhá,

18.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

11.kola VIII. ligy dospelých, tak ako boli dosiahnuté na ihriskách,

24. a 32.kola U19 V. ligy , tak ako boli dosiahnuté na ihriskách , okrem Vavrečka- Zázrivá,

18.kola V. ligy U15 tak ako boli dosiahnuté na ihriskách,

11.kola IV. ligy U15 tak ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem Or. Veselé- Lokca,

19.kola V. ligy U19 Zázrivá- Nižná,

turnajov U11 sk. B,C,D,E,F,G,

turnajov U13 sk. B,C .

2.Nariaďuje odohrať MFZ :

24.kola V .ligy U19 Vavrečka – Zázrivá dňa 15.5.2017 o 17:00

3.Súhlasí so zmenou termínu MFZ po vzájomnej dohode :

11.kola U15 V. ligy Or. Veselé - Lokca dňa 16.5 .2017 o 16:00

13.kola U15 V. ligy Istebné -  Veličná dňa 19.5.2017 o 16:00

13.kola U15 V. ligy Bobrov – Rabčice dňa 17.5.2017 o 16:00

20.kola  VI. ligy  Dospelých Vavrečka – Dlhá     dňa 26.5.2017 o 17:00

4.Upozornenie pre klubových manažérov – zmena v ISSF ( podávanie žiadostí

o zmenu termínu).

Dňa 10.5.2017 bola všetkým manažérom doručená informácia ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,

p.Ferenc) o podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia. Žiadame zodpovedných funkcionárov

FK,FO a klubových manažérov, aby dodržiavali tieto pokyny.

 

ROZPIS TURNAJOV  U11 a U13 – jar. časť súť. roč. 2016 / 2017 :

Začiatky turnajov: pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách

v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných v priebehu týždňa bude uverejnený

v DL a zaznamenaný v ISSF.

Hrací čas : U11  - v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min. v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 min.

U13 – 2 x 20 min.

U11

Skupina A Skupina B Skupina C
27.5. Chlebnice 27.5. Pribiš 20.5. D. Kubín C

3.6. D. Kubín BSkupina D Skupina E Skupina F
20.5. Rabča 19.5. Or. Veselé 20.5. Trstená


27.5. Tvrdošín


3.6. ZuberecSkupina G Skupina H
19.5. Or. Jasenica 19.5. Krušetnica

26.5. Klin

U13

Skupina A Skupina B Skupina C
17.5. Or. Veselé 27.5. Brezovica 27.5. Párnica
26.5. Krušetnica
3.6. Babín
2.6. Novoť
Skupina D

17.5. Or. Polhora

26.5. Breza (piat.)

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

Zo dňa 8.5.2017

D-I-109 Marek Olašák 1301452 „D“ TJ Mútne 1 MFZ nepodmienečne od 8.5.2017,

podľa DP-37-3.

Zo dňa 11.5.2017

D-I-110 Dávid Poláček 1242436 TJ Liesek 3 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017, podľa

DP-37-3 a DP-48-1b.

D-I-111 Matej Tomaštík 1240460 TJ Zubrohlava 2 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017,

podľa DP-49-1a.

D-I-112 Dávid Kolčák 1199153 OŠK Sihelné 3 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017,

podľa DP-48-1b.

D-I-113 Radovan Veselovský 1300220 TJ Novoť „D“ 1 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-114 Dávid Michlík 1293258 TJ Novoť “D“ 3 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017, podľa

DP-37-3 a DP-48-1b.

D-I-115 Martin Vavrek 1210654 TJ Liesek 2 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017, podľa

DP-48-1b.

D-I-116 Jaroslav Prozbik 1239139 TJ Zubrohlava 1 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-117 Martin Pindjak 1167238 OŠK  Sihelné 1 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-118 Stanislav Žilinec 1292173 OŠK  Lokca „D“ 1 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-119 Patrik Tokár 1292243 TJ Dlhá n/Or. „D“ 1 MFZ nepodmienečne od 11.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-120 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:

Ondrejka Matúš 1240215 TJ Kraľovany   D-I-90 - zamieta sa.

D-II-47 Trestá TJ Družstevník Sedliacka Dubová pokarhaním, za nerešpektovanie nariadení

a zároveň dňom 11.5.2017 uvoľňuje zastavenú činnosť HU- Miroslav Rabčan , podľa

DP-64 a RS OFZ.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Trénersko – metodická komisia  / TMK / - predseda Mgr. Pavol Bača

1.Dňa 18.5.2017 o 17,00 hod.  na ihrisku  v Dlhej n/Or. sa uskutoční ďalší tréningový

kemp PPTM hráčov nar. v r. 2003, 2004 a 2005.

Žiadame zodpovedných trénerov, aby zabezpečili účasť talentovaných hráčov a

zvlášť žiadame o účasť talentovaných hráčov – roč. 2005, ktorí budú reprezentovať

OFZ na medzioblastnom turnaji MŽ dňa 23.5.2017 v Dolnom Kubíne. Turnaja sa

zúčastnia Výbery hráčov Turčianskeho, Liptovského a Oravského futbalového zväzu.

2.Oznamujeme trénerom, že TMK SsFZ  organizuje :

- 24.jún 2017 v Bobrovciodborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov

mládeže SsFZ v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné poslať do 10.júna 2017

na priloženom tlačive mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

-november 2017–marec 2018 v B. Bystriciškolenie trénerov UEFA GRASSROOTS C

licencie ( max. 1 x 25 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu

60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ +záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.-€ (mimo cestovného, ubytovania

a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti

prihlásených trénerov) do15. septembra 2017 na priloženom tlačive mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

-17.november 2017 v B. Bystrici- doškoľovací seminár v rozsahu 8 hodín. Bližšie

informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2017.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická

komisia / „Materiály“.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Informácia SFZ

V súvislosti s tým, že od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z.

o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného

sektora“), ktorý zavádza do právneho poriadku Register partnerov verejného sektora,

SFZ v touto informuje členov SFZ, aby fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri

verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych vzťahov,

si splnili zákonom stanovené povinnosti partnera verejného sektora. Základnou povinnosťou

partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania právneho

vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Register partnerov verejného sektora je

informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora

a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Na rozdiel od doterajšej úpravy,

prekračuje Zákon o registri partnerov verejného sektora rámec verejného obstarávania a

pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom

obstarávaní.Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje

ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby

výkonu verejnej moci. Vykonávať podanie do registra partnerov verejného sektora môže

len oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca).

Podania do registra nemôže vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného

sektora si na tento účel musí zabezpečiť oprávnenú osobu.

2.Nadácia Slovenskej sporiteľne odštartovala 8.ročník grantového programu Futbal to je

hra ! Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, FO, že všetkým klubovým

manažérom boli bližšie informácie o podmienkach zapojenia sa do tohto programu

doručené e-mailom.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009