Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 36 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

 

 

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 36/ 2016 – 2017 zo dňa 25.5.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

18. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

22. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Breza – Liesek,

Zuberec – Pribiš,

20. kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

13. kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

26. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

20. kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

13. kola IV. ligy U15 Chlebnice – Or. Lesná tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

13. kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

turnajov U11 sk. A, C, D, E,G, H.

2.Kontumuje MFZ:

22. kola VI. ligy dospelých Breza – Liesek v prospech OŠK Breza , ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Sokol Liesek na MFZ nepricestovalo. Prípad odstupuje DK.

22. kola VI. ligy dospelých Zuberec – Pribiš v prospech TJ Roháče Zuberec, ktorej priznáva

3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo OŠK Pribiš na MFZ nepricestovalo.

Prípad odstupuje DK.

21. kola VI. ligy dospelých Žaškov – Or. Podzámok v prospech OŠK Žaškov, ktorému priznáva

3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: SP čl. 82 bod 1/d. Prípad odstupuje DK.

 

3.Súhlasí so zmenou termínu MFZ po vzájomnej dohode :

14. kola V. ligy U15 Or. Veselé – Podbiel 26.5.2017 o 16,00

10. kola V. ligy U15 Istebné – Podbiel na 2.6.2017 o 16:00

turnaja U13 sk. A na 9.6 v Novoti a 2.6 v Krušetnici

9. kola VIII. ligy dospelých Vitanová – Habovka na 3.6.2017 o 16:00

16. kola IV. ligy U15 Novoť – Zubrohlava na 2.6.2017 o 16:00

4.Zamieta:

Žiadosť  TJ Družstevník Vasiľov o zmenu MFZ 22. kola VII. ligy dospelých v zmysle RS 31/a.

5.Oznamujeme FK, FO , že  dohrávka 19.kola VI. ligy dospelých sa odohrá 25.6.2017 /nedeľa/

v UHČ.

Dohrávka 23.kola V. ligy U19 sa odohrá v dňoch 24. a 25.6.2017 / sobota, nedeľa / - hr. čas

bude uvedený v DL a v ISSF.

6.Žiada FK, FO, ktoré majú záujem o organizovanie záverečného finálového turnaja

U11 a U13, aby svoje žiadosti poslali ŠTK prostredníctvom  ISSF do 31.5.2017.

/ predpokladaný termín turnajov je sobota 17.6.2017/

7.Upozornenie pre klubových manažérov – zmena v ISSF ( podávanie žiadostí o zmenu

termínu, príp. zmenu hracej plochy).

Dňa 10.5.2017 bola všetkým manažérom doručená informácia ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , p.Ferenc)

o podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia. Žiadame zodpovedných funkcionárov FK,FO

a klubových manažérov, aby dodržiavali tieto pokyny.

 

Termíny turnajov U11 a U13 :

 

U11
Skupina B Skupina F
3.6. D. Kubín B 3.6. Zuberec
U13
Skupina A Skupina C
2.6. Krušetnica 3.6. Babín
9.6. Novoť

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

D-I-125 Žuffa Milan 1301668 „D“ TJ Zubrohlava 1 MFZ nepodmienečne od 24.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-126 Šiška Matej 1307518 „D“ TJ Zuberec 1 MFZ nepodmienečne od 24.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-127 Tomaštík Kristián 1300232  „D“ OŠK  Lokca  1 MFZ nepodmienečne od 24.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-128 Brčák Karol 1165060 TJ Vavrečka  1 MFZ nepodmienečne od 20.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-129 Chromek Michal 1132974 TJ Or. Podzámok  1 MFZ nepodmienečne od 24.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-130 Mahút Pavol  1171754 TJ Zázrivá  1 MFZ podmienečne do 15.9.2017, podľa DP-37-3.

D-I-131 Kubašek Milan 1074126 TJ Krivá   1 MFZ nepodmienečne od 24.5.2017, podľa DP-37-3.

D-I-132 Úradník David 1301810 „ž“ ŠK Bobrov  1 MFZ nepodmienečne od 19.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-133 Feranc Jakub 1173509 TJ Or. Podzámok 13 mesiacov  nepodmienečne od 25.5.2017

a peňažitou pokutou 150 eur, podľa DP-49-1f.

D-I-134 Bohunický Adrián 1324718 „D“ OŠK Babín 1 MFZ nepodmienečne od 26.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-II-49 Trestá družstvo dospelých TJ Or. Podzámok disciplinárnou sankciou odobratím 3 bodov

a peňažitou pokutou 150 eur, podľa DP-49-5 a DP-64-1a.

D-II-50 Trestá OŠK Pribiš za nenastúpenie družstva na MFZ 21.5.2017 peňažitou pokutou

100 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-51 Trestá TJ Liesek za nenastúpenie družstva na MFZ 21.5.2017 peňažitou pokutou

100 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.


III. Trénersko – metodická komisia  / TMK / - predseda Mgr. Pavol Bača

1.Dňa 23.5.2017 sa na futbalovom štadióne MFK Dolný Kubín konal medzioblastný

futbalový turnaj MŽ / Výbery hráčov Turčianskeho, Liptovského a Oravského futbalového zväzu/,

ktorého sa zúčastnili nominovaní hráči : Nikolas Serdel, Juraj Košút, Martin Palider, Patrik Žofaj ,

Samuel Grácik, Matúš Hutira, Marko Jendroľ, Ľubomír Stahoň, Marek Buliak  / MŠK Námestovo /,

Andrej Glejtek,Adam Jurík, Jakub Uhričík, Erik Murín, Juraj Lukáč / MFK D. Kubín /, Richard Kukla,

Matej Dulačka, Michal Kuboš, Miroslav Kuva / TJ Družst. Dlhá nad Or./. Výber Oravy sa umiestnil

na 2.mieste.

Oravský futbalový zväz ďakuje všetkým hráčom za vzornú reprezentáciu.

 

2.Oznamujeme trénerom, že TMK SsFZ  organizuje :

- 24.jún 2017 v Bobrovciodborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov

mládeže SsFZ v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné poslať do 10.júna 2017 na priloženom

tlačive mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

-november 2017–marec 2018 v B. Bystriciškolenie trénerov UEFA GRASSROOTS

C licencie ( max. 1 x 25 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu

60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ +záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.-€ (mimo cestovného, ubytovania a

stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti

prihlásených trénerov) do15. septembra 2017 na priloženom tlačive mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01

Banská Bystrica.

-17.november 2017 v B. Bystrici- doškoľovací seminár v rozsahu 8 hodín.

Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2017.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia /

„Materiály“.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Informácia SFZ V súvislosti s tým, že od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť

zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon

o registri partnerov verejného sektora“), ktorý zavádza do právneho poriadku Register

partnerov verejného sektora, SFZ v touto informuje členov SFZ, aby fyzické a právnické

osoby, ktoré ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom

do právnych vzťahov, si splnili zákonom stanovené povinnosti partnera verejného sektora.

Základnou povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to

počas trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Register partnerov verejného

sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného

sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Na rozdiel od doterajšej

úpravy, prekračuje Zákon o registri partnerov verejného sektora rámec verejného obstarávania

a pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom

obstarávaní. Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje

ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby

výkonu verejnej moci. Vykonávať podanie do registra partnerov verejného sektora môže len

oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca). Podania do registra

nemôže vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného sektora si na tento účel musí

zabezpečiť oprávnenú osobu.

2.Nadácia Slovenskej sporiteľne odštartovala 8.ročník grantového programu Futbal to je hra !

Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, FO, že všetkým klubovým manažérom boli

bližšie informácie o podmienkach zapojenia sa do tohto programu doručené e-mailom.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009