Výkonný výbor OFZ Vytlačiť

 

 

Vladimír Mušák, predseda


Ing. Eugen Dedinský, podpredseda

Ing. Martin Kahan, podpredseda

Mgr. Pavol Bača, člen

Mgr. Július Kubáni, člen