Spravodaj 6/ 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 6/ 2016 – 2017 zo dňa 18.8.2016

 

I.Športovo – technická komisia /ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky:

2.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

2.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

2.kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

2.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

2.Súhlasí so zmenou MFZ:

4.kola VII. ligy dospelých Babín – Podbiel v opačnom poradí / v Podbieli /

4.kola V. ligy U19 Babín – Nižná dňa 27.8.2016 o 16:00 hod.

1.kola V. ligy U15 Babín – Podbiel v opačnom poradí / v Podbieli /

3.Zamieta žiadosť OŠK Lokca o zmenu MFZ 4.kola U19 OŠK Lokca – OŠK Sihelné. Dôvod: chýbajú náležitosti .

4.Oznamuje družstvám VI. ligy dospelých, že mužstvo TJ Tatran Zákamenné odohrá svoje domáce MFZ na hracej ploche v Krušetnici. V prípade kolidovania MFZ s domácim mužstvom Krušetnice, bude hrací čas MFZ Zákamenného určený.

5.Nariaďuje odohrať MFZ:

4.kolo VI.liga dospelí Novoť – Zubrohlava 28.8.2016 o 12,30 hod.

6.kolo VI.liga dospelí Novoť – Pribiš 11.9.2016 o 12,30 hod.

9.kolo VI.liga dospelí Novoť – Or. Podzámok 2.10.2016 o 12,00 hod.

11.kolo VI.liga dospelí Novoť – Zuberec 16.10.2016 o 11,30 hod.

6.Žiada MFK Dolný Kubín o doručenie súpisiek všetkých troch družstiev prihlásených do súťaže Prípraviek na sekretariát OFZ. Termín do 31.8.2016 13,00 hod.

 

Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/ pre jesennú časť súť. roč. 2016/2017

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách v skupine o 9,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

Prípravka U11

Skupina A 10.9. v Or. Porube 17.9. v D. Kubíne 8.10. v Chlebniciach

Skupina B 17.9. v Or. Podzámku 24.9. v D. Kubíne 8.10. v Pribiši

Skupina C 3.9. v Párnici 10. 09. v Dolnom Kubíne 8.10. v Istebnom

Skupina D 2.9. v Zubrohlave (piatok) 9.9. v Or. Polhore (piatok) 24.9. v Rabči

Skupina E 26.8. v Or. Veselé (piatok) 9.9. v Zákamennom (piatok) 23.9. v Novoti (piatok)

Skupina F 10.9. v Brezovici 25.9. v Tvrdošíne (nedeľa) 1.10. v Trstenej 8.10. v Zuberci

Skupina G 2.9. vo Vavrečke (piatok) 24.9. v Ťapešove 1.10. v Or. Jasenici

Skupina H 9.9. v Krušetnici (piatok) 17.9. v Lokci 24.9 v Kline

 

Mladší žiaci U13

Skupina A 2.9. v Or. Veselom (piatok) 16.9. v Novoti (piatok) 1.10. v Or. Lesnej 7.10. v Krušetnici (piatok)

Skupina B 2.9. v Brezovici (piatok) 11.9. v Nižnej (nedeľa) 17.9. v Habovke

Skupina C 3.9. v Hruštíne 15.9. v Žaškove (štvrtok) 17.9. v Babíne 1.10. v Párnici

Skupina D 16.9. v Or. Polhora (piatok) 23.9. v Zubrohlave (piatok) 7.10. v Breze (piatok)


II. Disciplinárna komisia / DK / - predseda Anton Piaček

 

D-I-6 Tomáš Orčík 1235452 OŠK Babín 1 MFZ podmienečne do 31.11.2016, podľa DP-37-3.

D-I-7 Halák Miloš, vedúci družstva OFK Leštiny 3 MFZ nepodmienečne od 11.8.2016 a peňažitá pokuta 20 eur , podľa DP-47-2b.

D-I-8 Mačuha Ján 1152438 OFK Leštiny 3 MFZ zákaz výkonu funkcie kapitána v MFZ od 19.8.2016, podľa DP-48-1a.

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia / MK / - predseda Martin Rypák

1.Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

2.Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, aby na Matriku SFZ sa obracali výhradne vo veciach týkajúcich sa vyžiadania hráča zo a do zahraničia, prípadne agendy profesionálnych futbalistov a ich

transferov.

V prípade registrácie a transferov ostatných hráčov kontaktujte výhradne sekretariát OFZ a členov Matričnej komisie OFZ. Zároveň upozorňujeme, že od 1.9.2015 boli na SFZ (Matrika) zrušené pevné čísla liniek (klapky 35 a 36) a komunikácia sa zabezpečuje prostredníctvom e-mailových adries (viď. rozpis SFZ), prípadne mobilných telefónov pracovníkov Matriky.

 

IV. Sekretariát OFZ

1.Zálohové platby FK, FO na činnosť rozhodcov pre jes. časť súť. ročníka 2016/2017 :

Dlhá n/Or. 1000 eur, Chlebnice 200 eur, Istebné 1000 eur, Kraľovany 500 eur, Krivá 350 eur, Leštiny 500 eur, Or. Podzámok 800 eur, Pribiš 900 eur, Sedl. Dubová 300 eur, Veličná 300 eur, Zázrivá 1000 eur, Žaškov 750 eur,

Babín 700 eur, Beňadovo 400 eur, Bobrov 200 eur, Breza 1000 eur, Hruštín 600 eur, Klin 800 eur,

Krušetnica 400 eur, Lokca 800 eur, Mútne 300 eur, Novoť 750 eur, Or. Lesná 550 eur,

Or. Polhora 800 eur, Or. Veselé 150 eur, Rabča 500 eur, Rabčice 500 eur, Sihelné 750 eur, Ťapešovo 350 eur, Vasiľov 350 eur, Vavrečka 1000 eur, Zákamenné 700 eur, Zubrohlava 850 eur,

Brezovica 400 eur, Habovka 500 eur, Liesek 800 eur, Nižná 350 eur, Podbiel 650 eur,

Vitanová 500 eur, Zuberec 600 eur.

FK, FO môže uhradiť celú sumu naraz v prvom termíne t.j. do 25.8.2015, v prípade finančných problémov klub uhradí polovicu z celkovej uvedenej sumy do 25.8.2016 a druhú polovicu uvedenej sumy uhradí v druhom splátkovom termíne t.j. do 30.9.2016.

Zálohové platby FK, FO uhradí na účet Futbal Orava s.r.o. – č.ú. SK35 0900 0000 005040947656.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ