Spravodaj 7/ 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 7/ 2016 – 2017 zo dňa 25.8.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

3.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Zázrivá - Zuberec

3.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Babín – Rabča, Sihelné – Istebné, Krivá - Leštiny

3.kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

3.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

2.Súhlasí so zmenou MFZ:

5.kola VI. ligy dospelých Liesek – Vavrečka dňa 4.9.2016 o 10:30

2.kola VII. ligy dospelých Brezovica – Beňadovo dňa 1.9.2016 o 16:00

15.kola V. ligy U19 Mútne – Dlhá n/Or. dňa 8.9.2016 o 16:00

3.Na základe SP čl. 70/4 súhlasí s dohratím MFZ :

3.kola VII. ligy dospelých Sihelné – Istebné dňa 2.9.2016 o 16:30

3.kola VII. ligy dospelých Krivá – Leštiny dňa 1.9.2016 o 15:30

4.Na základe SP čl. 70/4 nesúhlasí s dohratím MFZ v dohodnutých termínoch a nariaďuje odohrať MFZ :

3.kola VI. ligy dospelých Zázrivá – Zuberec dňa 2.9.2016 o 16:30

3.kola VII. ligy dospelých Babín – Rabča dňa 2.9.2016 o 16:30

5.Žiada TJ Družstevník Vasiľov o doručenie videozáznamu z MFZ 3.kola VII. ligy  Vasiľov – Lokca na sekretariát OFZ do 31.8.2016  14,00 hod.

6.Žiada MFK Dolný Kubín o doručenie súpisiek všetkých troch družstiev prihlásených do súťaže Prípraviek na sekretariát OFZ. Termín do 31.8.2016 13,00 hod.

7.V mesačnej zbernej faktúre za mesiac august 2016 sú zahrnuté aj poplatky vyplývajúce z podmienok prihlásenia družstva do súťaže pre súť.ročník 2016/2017 /chýbajúci R, neprihlásenie mládež.družstva /.

Usmernenie pre FK, FO a R v súvislosti s postupom pri nedohraných stretnutiach.

 

Štart hráčov v nedohraných MFZ, v ktorých časť MFZ sa bude dohrávať :

a) prípade, ak bude MFZ prerušené a nedohrané bez viny niektorého družstva, príslušná riadiaca komisia podľa čl. 70 SP nariadi odohrať nedohranú časť MFZ.

b) v dohrávanej časti MFZ:

- na dohrávané MFZ môžu nastúpiť hráči, ktorí boli na HP v čase prerušenia MFZ, prípadne iní hráči FK (napr. z dôvodu nahradenia zraneného hráča), ktorí boli v čase konania nedohraného MFZ matrične príslušní k príslušnému FK

- nastúpia družstvá v počte hráčov, v akom boli oprávnení hrať v čase prerušenia MFZ

- hráči, ktorí nastúpili v nedohranom stretnutí v základnej zostave a sú prítomní k dohrávanému MFZ, musia pokračovať v dohrávanom MFZ v základnej zostave

- hráči, ktorým boli udelené OT v nedohranom MFZ, musia byť uvedení v zápise o stretnutí v základnej zostave, ak v stretnutí pokračujú, alebo medzi náhradníkmi ak v stretnutí nepokračujú 

- ak hráč, ktorý v nedohranom stretnutí nastúpil v základnej zostave a v dohrávanom stretnutí musí byť uvedený len z disciplinárnych dôvodov medzi náhradníkmi, nesmie v dohrávanom MFZ nastúpiť

- nemôžu nastúpiť hráči, ktorí v čase prerušenia MFZ už boli vystriedaní

- maximálny počet striedajúcich hráčov podľa SP musí byť dodržaný

- osobné tresty hráčov, ktorí sa v nedohranom MFZ disciplinárne previnili, sa započítavajú.

 

Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/ pre jesennú časť súť. roč. 2016/2017

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných  v priebehu týždňa je 15,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

Prípravka U11

Skupina A

10.9. v Or. Porube

17.9. v D. Kubíne

8.10. v Chlebniciach

Skupina B

17.9. v Or. Podzámku

24.9. v D. Kubíne

8.10. v Pribiši

Skupina C

3.9. v Párnici

10.9. v D. Kubíne

8.10. v Istebnom

Skupina D

2.9. v Zubrohlave (piatok)

9.9. v Or. Polhore (piatok)

24.9. v Rabči

Skupina E

26.8. v Or. Veselé (piatok)

9.9. v Zákamennom (piatok)

23.9. v Novoti (piatok)

Skupina F

10.9. v Brezovici

25.9. v Tvrdošíne (nedeľa)

1.10. v Trstenej

8.10. v Zuberci

Skupina G

2.9. vo Vavrečke (piatok)

24.9. v Ťapešove

1.10. v Or. Jasenici

Skupina H

9.9. v Krušetnici (piatok)

17.9. v Lokci

24.9 v Kline

 

Mladší žiaci U13

Skupina A

2.9. v Or. Veselom (piatok)

16.9. v Novoti (piatok)

1.10. v Or. Lesnej

7.10. v Krušetnici (piatok)

Skupina B

2.9. v Brezovici (piatok)

11.9. v Nižnej (nedeľa)

17.9. v Habovke

Skupina C

3.9. v Hruštíne

15.9. v Žaškove (štvrtok)

17.9. v Babíne

1.10. v Párnici

Skupina D

16.9. v Or. Polhora (piatok)

23.9. v Zubrohlave (piatok)

7.10. v Breze (piatok)


II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

Zo dňa 24.8.2016

D-I-9 Andrej Tomaštík 1300281 „D“ TJ Zubrohlava 1 MFZ podmienečne do 30.11.2016,podľa DP-37-3.

D-I-10 Stanislav Škapec 1293985 OŠK Hruštín  1 MFZ  podmienečne do 30.11.2016, podľa DP-47-2b.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia  / MK /  - predseda Martin Rypák

Letné registračné obdobie bez obmedzenia / prestupy / pre súť. roč. 2016 /2017  dňom 31.8.2016 končí.

Upozorňujeme, že žiadosť musí byť schválená hráčom najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia t.j. 31.8.2016, inak príslušná matrika transfer nevykoná !

Letné registračné obdobie s obmedzením / hosťovanie / končí 30.9.2016.

 

IV. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali svoju prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

 

V. Sekretariát OFZ

Odborné komisie OFZ v 35.týždni budú zasadať v stredu 31.8.2016.

Kancelária sekretariátu OFZ bude v dňoch 29.8.2016, 1.9.2016 a 2.9.2016 zatvorená.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ