Spravodaj 8/ 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 8/ 2016 – 2017 zo dňa 31.8.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

4. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

4. kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Rabča – Hruštín

1. kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

4. a 14. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Or. Lesná - Novoť

4. kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

1. kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Veličná – Rabčice

-turnaja U11 v Or. Veselom okrem MFZ Zákamenné – Or. Veselé a Novoť – Zákamenné.

2.Súhlasí so zmenou :

-MFZ 6.kola V. ligy U19 Or. Podzámok – Zuberec dňa 10.9.2016 v opačnom poradí

-termínu turnaja U11 sk.C na 24.9.2016 v Párnici

-termínu turnaja U11 sk.C na  1.10.2016 v Dolnom Kubíne.

3.Zamieta žiadosť MFK Dolný Kubín o preloženie turnaja U11 sk.A 10.9.2016 v Or. Porube

10.9.2016 v Dolnom Kubíne z dôvodu chýbajúcich náležitosti.

4.Kontumuje MFZ :

4. kola VII. ligy dospelých Rabča – Hruštín v prospech družstva TJ Oravan Rabča, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 3 : 0. Dôvod: počet hráčov hostí klesol pod 7.

14. kola V. ligy U19 Or. Lesná – Novoť v prospech družstva TJ Novoť, ktorému priznáva

3 body a aktívne skóre 0 : 3. Dôvod: družstvo Or. Lesnej na MFZ nenastúpilo. Prípad odstupuje

DK.

1. kola V. ligy U15 Veličná – Rabčice v prospech družstva TJ Družstevník Veličná, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 3 : 0. Dôvod: družstvo Rabčíc na MFZ nenastúpilo.

Prípad odstupuje DK.

2. kola U11 sk. E Zákamenné – Or. Veselé v prospech družstva TJ Tatran Or. Veselé, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 0 : 3. Dôvod: družstvo Zákamenného na turnaj nenastúpilo.

Prípad odstupuje DK.

3. kola U11 sk. E Novoť - Zákamenné v prospech družstva TJ Novoť, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0. Dôvod: družstvo Zákamenného na turnaj nenastúpilo. Prípad odstupuje DK.

5.Berie na vedomie oznámenie TJ Družstevník Ťapešovo o odstúpení družstva dospelých

zo súťaže. Prípad odstupuje DK.

6.Oznamuje družstvám VIII. ligy dospelých, že v termíne, v ktorom mali

vylosovaný MFZ s družstvom TJ Družstevník Ťapešovo, budú mať voľno. Zároveň bude anulovaný

výsledok 1. kola Ťapešovo – Rabčice.


Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/ pre jesennú časť súť. roč. 2016/2017

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách

v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných  v priebehu týždňa je 15,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

 

 

Prípravka U11


Skupina A Skupina B
10.9. v Or. Porube 17.9. v Or.Podzámku
17.9. v D. Kubíne 24.9. v D.Kubíne
8.10. v Chlebniciach 8.10. v Pribiši


Skupina C Skupina D
24.9. v Párnici 30.9. v Or. Polhore (piatok)
1.10. v D.Kubíne 24.9. v Rabči
8.10. v Istebnom


Skupina E Skupina F
9.9. v Zákamennom (piatok) 10.9. v Brezovici
23.9. v Novoti 25.9. v Tvrdošíne

1.10. v Trstenej

8.10. v Zuberci


Skupina G Skupina H
24.9. v Ťapešove 9.9. v Krušetnici (piatok)
1.10. v Or. Jasenici 17.9. v Lokci

24.9. v Kline
Mladší žiaci U13


Skupina A Skupina B
16.9. v Novoti (piatok) 11.9. v Nižnej (nedeľa)
1.10. v Or. Lesnej 17.9. v Habovke
7.10. v Krušetnici (piatok)


Skupina C Skupina D
15.9. v Žaškove (štvrtok) 16.9. v Or. Polhora (piatok)
17.9. v Babíne 23.9. v Zubrohlave (piatok)
1.10. v Párnici 7.10. v Breze (piatok)

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

 

D-I-11 Rastislav Ťapaják  1258936 Novoť 3 MFZ nepodmienečne + zmena trestu D-I-152 na

1 MFZ nepodmienečne od 1.9.2016, podľa DP-48-1b.

D-I-12 Daniel Vrabec  1214219 Liesek 3 MFZ nepodmienečne od 1.9.2016, podľa DP-48-1b.

D-II-2 Trestá družstvo žiakov TJ Rabčice peňažitou pokutou 60€ za nenastúpenie na MFZ

27.8.2016, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

D-II-3 Trestá družstvo Prípravky TJ Zákamenné peňažitou pokutou 60€ za nenastúpenie

na turnaj  26.8.2016, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

D-II-4 Trestá TJ Ťapešovo  peňažitou pokutou 300€ za odstúpenie družstva dospelých zo súťaže

v priebehu súťažného ročníka, podľa DP čl.64 a RS OFZ. Poplatok uhradiť na účet OFZ č. účtu

SK06 0200 0000 00315 1813758, VS- číslo pridelené klubu, v správe pre prijímateľa uviesť

číslo trestu.

D-II-5 Trestá TJ Vasiľov peňažitou pokutou 30€ za neodborne vyhotovený videozáznam z MFZ

Vasiľov- Lokca, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

Zastavuje činnosť hráčovi Maroš Vanek 1320359 TJ Or. Polhora od 1.9.2016 až do vyriešenia.

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 8.9.2016 z MFZ Or. Polhora- Pribiš :

o 15:20 hod. : HU- Jozef Pečarka, vedúci domácich- Milan Hrubjak , kapitán domácich- Pavol

Plevjak 1240507 a hráč Maroš Vanek 1320359.

Zároveň žiada o zaslanie videonahrávky zo stretnutia na sekretariát OFZ do 7.9.2016 15:00 hod.

Žiada o písomné vyjadrenie OŠK Pribiš k incidentu pri odchode z hracej plochy  v MFZ.

Žiada TJ Rabča o písomné vyjadrenie k nešportovému správaniu divákov na MFZ Rabča- Hruštín .

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.


III. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie trénerov

UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali svoju

prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú adresu,

kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ