Spravodaj 37 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 37/ 2016 – 2017 zo dňa 1.6.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

20. kola VI. ligy dospelých Vavrečka - Dlhá tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

21. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

23. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

20. kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

14. kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

27. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Zuberec – Babín a

Novoť – Dlhá,

33.kola V. ligy U19, tak ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Hruštín – Sihelné,

21. kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

14. kola IV. ligy U15 Chlebnice – Or. Lesná tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

13. kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

turnajov U11 sk. B, F, H,

turnajov U13 sk. B, C, D.

2.Kontumuje MFZ:

33. kola V. ligy U19 Hruštín – Sihelné v prospech OŠK Hruštín , ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo OŠK Sihelné na MFZ nepricestovalo. Prípad odstupuje DK.

27. kola V. ligy U19 Zuberec – Babín v prospech TJ Roháče Zuberec, ktorej priznáva 3 body

a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo OŠK Babín na MFZ nepricestovalo. Prípad odstupuje DK.

27. kola V. ligy U19 Novoť – Dlhá v prospech TJ Družstevník Dlhá, ktorej priznáva 3 body

a aktívne skóre 0:3. Dôvod: družstvo TJ Novoť na MFZ nenastúpilo. Prípad odstupuje DK.

3.Súhlasí so zmenou termínu MFZ po vzájomnej dohode :

29.kola V. ligy U19 Hruštín - Babín na 9.6.2017 o 17:00

17.kola IV. ligy U15 Hruštín - Vavrečka na 14.6.2017 o 17:00

4.Zamieta:

Žiadosť  TJ Družstevník Vasiľov o zmenu MFZ 17. kola VII. ligy dospelých z dôvodu

nedostatočného počtu rozhodcov.

5.Finálové turnaje víťazov skupín Prípraviek a Mladších žiakov o získanie titulu

„Víťaz Oravy“ sa odohrajú v sobotu 17.6.2017 nasledovne:

Prípravka : na futbalovom ihrisku v Istebnom, začiatok o 9,00 hod.

Prezentácia účastníkov turnaja : od 8,00 do 8,30 hod.

Porada s vedúcimi družstiev / org. pokyny, rozlosovanie / : od 8,30 do 8,45 hod.

Počet účastníkov za jedno družstvo : max. 15 osôb (13 hráčov + tréner + vedúci )

Hrací čas : 2 x 10 minút.

Mladší žiaci : na futbalovom ihrisku v Novoti, začiatok o 9,00 hod.

Prezentácia účastníkov turnaja : 8,00 do 8,30 hod.

Porada s vedúcimi družstiev / org. pokyny , rozlosovanie /  : 8,30 do 8,45 hod.

Počet účastníkov za jedno družstvo : max. 15 osôb (13 hráčov + tréner + vedúci )

Hrací čas : 2 x 15 minút.

 

6. Nakoľko ŠTK začína prípravu pre nový súťažný ročník 2017/2018, žiadame zodpovedných

funkcionárov FK, FO, aby najneskôr do 15.6.2017 poslali písomnou formou /  e-mailom /

svoje návrhy, doplnky prípadne zmeny do Rozpisu súťaží OFZ.

7. Prihlášky pre nový súťažný ročník 2017/2018  FK, TJ odošlú elektronicky

ŠTK OFZ prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže).

Prihlášky podané inou formou nebude ŠTK akceptovať !

Termín uzavretia prihlášok : 21.jún 2017  15,00 hod.

Štartovný vklad pre súť. ročník 2017/2018 sa nemení a  bude zahrnutý v mzf za mesiac

júl 2017 :    6.liga - 90 eur, 7.liga a 8.liga – 70 eur.

Ostatné poplatky vyplývajúce z podmienok prihlásenia družstva do súťaže budú zahrnuté

v mzf za mesiac august 2017.

POKYNY K VYPLŇOVANIU PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ PRE ROČNÍK 2017 / 2018 :

- klubový manažér klubu je povinný vytvoriť v ISSF družstvá, ktoré chce pre daný ročník

prihlásiť do súťaže (dospelí, dorast, žiaci, malý futbal)

-prihláška do súťaže sa musí poslať osobitne pre každé družstvo.

Žiadame zodpovedných funkcionárov , aby v prihláške uviedli presné a aktuálne údaje

/číslo účtu FK, TJ, IČO, DIČ, presný názov klubu a pod. /. Všetky údaje musia byť  zhodné

s údajmi uvedenými v ISSF – „Detail klubu“  !

Po termíne uzavretia prihlášok do súťaží ŠTK zaradí jednotlivé družstvá podľa prihlášky a plnenia

podmienok v zmysle RS OFZ.

ŠTK predpokladá, že hracím dňom pre mládežnícke družstvá v súťažiach riadených OFZ bude

v súť.roč. 2017/2018 sobota.

Vzhľadom na súčasný nízky počet rozhodcov budú urobené výnimky  len

vo výnimočných prípadoch  podľa daných možností OFZ.

7. Aktív ŠTK zameraný na vyhodnotenie súť. ročníka 2016/2017 a prípravu nového súť.

ročníka 2017/2018  je plánovaný na piatok 14.júla 2017 v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

Presný termín bude  zverejnený v spravodajcoch OFZ a na webovej stránke OFZ.

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

D-I-135 Uradník Adam 1244009 TJ Klin 1 MFZ nepodmienečne od  2.6.2017, podľa DP-37-5.

D-I-136 Kormaňák Miloš 1096661 OŠK Breza  1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-137 Babinský Dávid 1240459 TJ Zubrohlava 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-138 Hrubjak Jaroslav 1182976 TJ Vavrečka 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-139 Masničák František 1245546 TJ Vavrečka 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-140 Baraniak František  1144368 TJ Vasiľov 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-141 Janota Ján 1222910 TJ Krivá  1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017, podľa DP-37-5.

D-I-142 Tokár Peter 1233952 TJ Krivá 2 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017, podľa DP- 48-1b.

D-I-143 Blažeňák Ľubomír 1267133 OŠK  Sihelné 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-144 Kriš Tomáš  1301172 „D“   TJ Mútne  1 MFZ podmienečne do 30.9.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-145 Dulka Dominik 1292042 „D“ FK Nižná 1 MFZ nepodmienečne od 1.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-146 Drgáň Eduard 1174109 OFK Leštiny 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-147 Ďuriš Michal 1349891 „ž“ OŠK Breza 1 MFZ podmienečne do 30.9.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-148 Bakoš Viliam 1304821 „D“ OŠK Breza 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-149 Juráň Filip 1304567 „D“  TJ Zuberec 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-150 Serdel Kristián 1293898 „D“ TJ Novoť 1 MFZ nepodmienečne od 2.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-II-52 Trestá družstvo dorastu OŠK Sihelné za nenastúpenie na MFZ 25.5.2017 peňažitou

pokutou 60 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-53 Trestá družstvo dorastu OŠK Babín za nenastúpenie na MFZ 27.5.2017 peňažitou

pokutou  60 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-54 Trestá družstvo dorastu TJ Novoť  za nenastúpenie na MFZ 27.5.2017 peňažitou

pokutou  60 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Trénersko – metodická komisia  / TMK / - predseda Mgr. Pavol Bača

1.Dňa 8.6.2017 / štvrtok / o 17,30 hod. sa uskutoční ďalší tréningový zraz PPTM

na futbalovom štadióne TJ Družstevník Dlhá / roč.2003, 2004, 2005 /.

2.Oznamujeme trénerom, že TMK SsFZ  organizuje :

- 24.jún 2017 v Bobrovciodborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov

mládeže SsFZ v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné poslať do 10.júna 2017 na priloženom

tlačive mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ