Pravidlá a normy Vytlačiť

 

Pravidlá futbalu + zmeny v PF od 01. 06. 2020:

Link: http://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry


Legislatíva:

Link: http://www.futbalsfz.sk/legislativa


Súťažný poriadok (úplné znenie platné od 18. 6. 2019):

Link: http://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky