Oznam Vytlačiť

 

Vzhľadom k šíriacej sa pandémii, vydaným nariadeniam

vlády SR a následným prijatým opatreniam SFZ,

Vv OFZ rozhodol :


1. Ruší  MFZ  v riadení OFZ, ktoré sa mali odohrať v jarnej časti súťažného

ročníka 2019/ 2020  vo všetkých vekových  kategóriách.


2. V zmysle platných predpisov  sa  výsledky tohto súťažného ročníka

doteraz odohratých MFZ anulujú.


3.Vzhľadom  k uvedeným skutočnostiam  žiadne mužstvo zo súťaží OFZ

nepostupuje  ani nezostupuje.


4. O skutočnostiach, v súvislosti s novým   súťažným ročníkom

2020/2021, bude riadiaci orgán futbalové kluby operatívne

informovať  na svojej webovej stránke.

 

------------------------------------

Kancelária sekretariátu OFZ bude v dňoch

od 18.3. – 30.4.2020 /vrátane/ zatvorená.

Sekretár OFZ bude podľa možností vykonávať pracovné úlohy z domu.

Kontakt : 0911 691 900

------------------------------------

 

Aktuálny spravodaj: Spravodaj č. 20 (19.03.2020)

------------------------------------

 

Kontakty na sekretariát OFZ : mobil  0911 691 900

Číslo účtu OFZ : SK06  0200 0000 0031 5181 3758

Číslo účtu Futbal Orava s.r.o. : SK35 0900 0000 0050 4094 7656

/na tento účet sa poukazujú len zálohové platby a konečné zúčtovanie

za činnosť  rozhodcov
/